Штатний розпис: розроблення, форма, поради, приклади

AGTL

02.08.2018

У п. 1 ч. 1 cт. 40 Кодексі законів про працю України передбачає, що трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані за ініціативою власника або уповноваженого ним органу у разі змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників. І так скорочення штату працівників без штатного розпису зробити неможливо, він є необхідним документом для звільнення працівників у зв’язки з вказаними умовами. Отже для дотримання норм трудового законодавства без штатного розпису не обійтися.

Згідно листа Міністерства праці та соціальної політики України від 27.06.2007 року  № 162/06/187-07 «Щодо штатного розпису» штатний розпис – це документ, що встановлює для даного підприємства, установи, організації структуру, штати та посадові оклади працівників. У штатному розпису містяться назви посад, чисельність персоналу і оклади по кожній посаді. Прийняття, затвердження керівником підприємства штатного розпису проводиться шляхом видання спеціального локального нормативного акта (наказу), що визначатиме кількість працівників кожної професії з розподілом штатних одиниць за структурними підрозділами підприємства.

Також слід зауважити, що питання, пов’язанi з облiком штатних працiвникiв, регулюються наказом Держкомстату вiд 28.09.2005 № 286, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 30.11.2005 за № 1442/11722 «Про затвердження Інструкцiї зi статистики кiлькостi працiвникiв», дiя якого поширюється на всiх юридичних осiб, їх фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi пiдроздiли, а також на фiзичних осiб – пiдприємцiв, що використовують найману працю.

Розроблення штатного розпису має здійснюватися на основі внутрішніх організаційно-нормативних документів (чинна структура і чисельність, положення з оплати праці) та з урахуванням вимог нормативно-правових актів, зокрема Класифікатора професій ДК 003-2010 (назви посад і професій мають відповідати назвам у Класифікаторі).

Для бюджетних установ типова форма затверджена наказом Міністерства фінансів України № 57 вiд 28.01.2002 р. Ось ці дві форми: звичайна форма, типова форма.

Затверджую штат у кількості _____ 
штатних одиниць з місячним 
фондом заробітної плати за 
посадовими окладами 
______________________ гривень 
_____________________________ 
(посада)

_____________________________ 
   (підпис керівника)     (ініціали і прізвище)

__________________ 
              (число, місяць, рік)           М. П.

ШТАТНИЙ РОЗПИС 
на _____ рік

_____________________________________________________ 
(назва установи)

Источник: protokol.com.ua

Остались вопросы? Обращайтесь!

Публикации

admin

08.10.2021

Чи доведеться платити за тепло при самовільному відключенні від опалення

Борг за тепло: що не є підставою для звільнення від оплати за послуги теплопостачання. Тарифи на послуги теплопостачання зростають з року в рік і все більше набирає обертів проблема, коли…

Продолжить чтение...

admin

28.04.2021

ВС роз’яснив, коли правочин визнається вчиненим під впливом обману

Особа, яка діяла під впливом обману, повинна довести не лише факт обману, а й наявність умислу в діях відповідача та істотність значення обставин. Особа, яка діяла під впливом обману, повинна…

Продолжить чтение...

admin

15.04.2021

Красота требует жертв: можно ли инициировать проверку салона красоты, где нанесли ущерб вашему здоровью

Даже если сотрудник салона красоты причинил ущерб вашему здоровью, добиться проверки заведения в украинских реалиях непросто, но можно. В последние десятилетия в Украине обрели популярность различные косметологические услуги, предусматривающие инъекции,…

Продолжить чтение...

admin

12.04.2021

Низкие налоги и рост доходов: Минцифры презентовало спецрежим Дія.City

Источник UBR.ua Федоров пообещал увеличить доходы IT-компаний и обеспечить безопасность ведения бизнеса Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров презентовал специальный режим налогообложения для IT-компаний "Дія.City", в котором налоги будут…

Продолжить чтение...

AGTL

09.07.2020

Автомобили могут снять с учета из-за массовой подделки сертификатов соответствия: что делать

Обнаружены массовые подделки сертификатов соответствия на авто: их могут снять с учета. У владельцев автомобилей, привезенных из-за границы, вскоре могут появиться новые проблемы. Как сообщили «Судебно-юридической газете» источники в правоохранительных…

Продолжить чтение...

AGTL

08.07.2020

Кого и на какой период освободили от штрафов и пени по кредитам

Штрафы и пени по кредитам можно не платить: вступили в силу изменения в Гражданский и Хозяйственный кодексы. Обычных граждан и предпринимателей освободили от штрафов и пени по кредитам. Вступил в…

Продолжить чтение...

AGTL

13.06.2020

Должники-юрлица могут оказаться под запретом выезда за границу, а на физлиц запрет смогут налагать без суда

Руководитель юридического лица не сможет выехать за границу, если за его предприятием числится долг, а исполнителей уполномочат выносить запрет без решения суда в определенных законом случаях Как известно, в Украине…

Продолжить чтение...

AGTL

18.05.2020

Задолженность по алиментам для адвокатов и частных нотариусов будут считать по-новому

Минюст предлагает решить проблему с расчетом задолженности по алиментам для лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, в том числе, адвокатов. Министерство юстиции подготовило законопроект, которым предлагается переосмысление исполнительного производства в Украине…

Продолжить чтение...

AGTL

12.05.2020

Оценка земли и недвижимости будет единой процедурой: Фонд госимущества презентовал изменения

Фонд государственного имущества планирует сделать оценку земли и недвижимости единой процедурой. Оценку земли и недвижимости планируют сделать единой процедурой. «Украина сегодня почти единственное государство в мире, где оценка земли и…

Продолжить чтение...

AGTL

11.05.2020

Кабмин разрешил работать журналистам и телеканалам, а также адвокатам

Хотя им не запрещали. Правительство с 11 мая разрешило работу сферы СМИ, в частности редакций, осуществление журналистами и другими работниками средств массовой информации телевизионной съемки, производства телевизионного продукта, другой журналистской…

Продолжить чтение...

Адвокатские практики

Направления

Пожалуйста, используйте эту кнопку, чтобы связаться с нами!

Кнопка связи