Штатний розпис: розроблення, форма, поради, приклади

AGTL

02.08.2018

У п. 1 ч. 1 cт. 40 Кодексі законів про працю України передбачає, що трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані за ініціативою власника або уповноваженого ним органу у разі змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників. І так скорочення штату працівників без штатного розпису зробити неможливо, він є необхідним документом для звільнення працівників у зв’язки з вказаними умовами. Отже для дотримання норм трудового законодавства без штатного розпису не обійтися.

Згідно листа Міністерства праці та соціальної політики України від 27.06.2007 року  № 162/06/187-07 «Щодо штатного розпису» штатний розпис — це документ, що встановлює для даного підприємства, установи, організації структуру, штати та посадові оклади працівників. У штатному розпису містяться назви посад, чисельність персоналу і оклади по кожній посаді. Прийняття, затвердження керівником підприємства штатного розпису проводиться шляхом видання спеціального локального нормативного акта (наказу), що визначатиме кількість працівників кожної професії з розподілом штатних одиниць за структурними підрозділами підприємства.

Також слід зауважити, що питання, пов’язанi з облiком штатних працiвникiв, регулюються наказом Держкомстату вiд 28.09.2005 № 286, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 30.11.2005 за № 1442/11722 «Про затвердження Інструкцiї зi статистики кiлькостi працiвникiв», дiя якого поширюється на всiх юридичних осiб, їх фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi пiдроздiли, а також на фiзичних осiб — пiдприємцiв, що використовують найману працю.

Розроблення штатного розпису має здійснюватися на основі внутрішніх організаційно-нормативних документів (чинна структура і чисельність, положення з оплати праці) та з урахуванням вимог нормативно-правових актів, зокрема Класифікатора професій ДК 003-2010 (назви посад і професій мають відповідати назвам у Класифікаторі).

Для бюджетних установ типова форма затверджена наказом Міністерства фінансів України № 57 вiд 28.01.2002 р. Ось ці дві форми: звичайна форма, типова форма.

Затверджую штат у кількості _____ 
штатних одиниць з місячним 
фондом заробітної плати за 
посадовими окладами 
______________________ гривень 
_____________________________ 
(посада)

_____________________________ 
   (підпис керівника)     (ініціали і прізвище)

__________________ 
              (число, місяць, рік)           М. П.

ШТАТНИЙ РОЗПИС 
на _____ рік

_____________________________________________________ 
(назва установи)

Источник: protokol.com.ua

Остались вопросы? Обращайтесь!

Публикации

admin

28.04.2021

ВС роз’яснив, коли правочин визнається вчиненим під впливом обману

Особа, яка діяла під впливом обману, повинна довести не лише факт обману, а й наявність умислу в діях відповідача та істотність значення обставин. Особа, яка діяла під впливом обману, повинна…

Продолжить чтение...

admin

15.04.2021

Красота требует жертв: можно ли инициировать проверку салона красоты, где нанесли ущерб вашему здоровью

Даже если сотрудник салона красоты причинил ущерб вашему здоровью, добиться проверки заведения в украинских реалиях непросто, но можно. В последние десятилетия в Украине обрели популярность различные косметологические услуги, предусматривающие инъекции,…

Продолжить чтение...

admin

12.04.2021

Низкие налоги и рост доходов: Минцифры презентовало спецрежим Дія.City

Источник UBR.ua Федоров пообещал увеличить доходы IT-компаний и обеспечить безопасность ведения бизнеса Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров презентовал специальный режим налогообложения для IT-компаний "Дія.City", в котором налоги будут…

Продолжить чтение...

AGTL

09.07.2020

Автомобили могут снять с учета из-за массовой подделки сертификатов соответствия: что делать

Обнаружены массовые подделки сертификатов соответствия на авто: их могут снять с учета. У владельцев автомобилей, привезенных из-за границы, вскоре могут появиться новые проблемы. Как сообщили «Судебно-юридической газете» источники в правоохранительных…

Продолжить чтение...

AGTL

08.07.2020

Кого и на какой период освободили от штрафов и пени по кредитам

Штрафы и пени по кредитам можно не платить: вступили в силу изменения в Гражданский и Хозяйственный кодексы. Обычных граждан и предпринимателей освободили от штрафов и пени по кредитам. Вступил в…

Продолжить чтение...

AGTL

13.06.2020

Должники-юрлица могут оказаться под запретом выезда за границу, а на физлиц запрет смогут налагать без суда

Руководитель юридического лица не сможет выехать за границу, если за его предприятием числится долг, а исполнителей уполномочат выносить запрет без решения суда в определенных законом случаях Как известно, в Украине…

Продолжить чтение...

AGTL

18.05.2020

Задолженность по алиментам для адвокатов и частных нотариусов будут считать по-новому

Минюст предлагает решить проблему с расчетом задолженности по алиментам для лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, в том числе, адвокатов. Министерство юстиции подготовило законопроект, которым предлагается переосмысление исполнительного производства в Украине…

Продолжить чтение...

AGTL

12.05.2020

Оценка земли и недвижимости будет единой процедурой: Фонд госимущества презентовал изменения

Фонд государственного имущества планирует сделать оценку земли и недвижимости единой процедурой. Оценку земли и недвижимости планируют сделать единой процедурой. «Украина сегодня почти единственное государство в мире, где оценка земли и…

Продолжить чтение...

AGTL

11.05.2020

Кабмин разрешил работать журналистам и телеканалам, а также адвокатам

Хотя им не запрещали. Правительство с 11 мая разрешило работу сферы СМИ, в частности редакций, осуществление журналистами и другими работниками средств массовой информации телевизионной съемки, производства телевизионного продукта, другой журналистской…

Продолжить чтение...

AGTL

30.04.2020

Как электронный паспорт мог бы решить вопрос защиты персональных данных в судебном заседании

Демонстрация паспорта на камеру в режиме видеоконференции: что делать с персональными данными. Как известно, Президент Зеленский анонсировал, что следующие выборы в Украине будут электронными. Под эту идею Минцифра сейчас запускает…

Продолжить чтение...

Адвокатские практики

Направления

Пожалуйста, используйте эту кнопку, чтобы связаться с нами!

Кнопка связи