Ліквідація податкової міліції: якими повноваженнями буде наділено нове Бюро економічної безпеки

AGTL

06.09.2020

Які злочини віднесуть до підслідності Бюро економічної безпеки.

Як відомо, 3 вересня Верховна Рада прийняла за основу проект Закону «Про Бюро економічної безпеки» №3087-д.

На необхідності створення такого органу та ліквідації податкової міліції неодноразово наголошували міжнародні партнери України. Відповідна вимога прописана і в кредитній угоді з ЄС.

Разом з тим, процедурна суть змін міститься в інших законопроектах про внесення змін до КПК та КК.

На даний час подано два таких законопроекти. Один з них авторства голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева (і саме свій законопроект він згадав під час виступу з трибуни при голосуванні за основний законопроект про БЕБ) та його колеги Ольги Василевської-Смаглюк №3959.

Альтернативний проект №3959-1 поданий пізніше нардепами-членами Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності, серед яких Сергій Іонушас, Владлен Неклюдов та інші.

Що пропонує Гетманцев

Як відомо, податкова міліція в Україні досі існує.

Постановою КМУ від 25.09.2019 р. №846 прийнято рішення щодо розділення сервісної та правоохоронної функцій Державної податкової служби. Постановою передбачено виключення у ДПС функцій з реалізації державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства, законодавства з питань сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та з інших питань. Згадані функції у сфері правоохоронної діяльності продовжуватиме здійснювати Державна фіскальна служба, що припиняється у зв’язку з реорганізацією, до завершення здійснення заходів з утворення нового органу з розслідування фінансових злочинів. 

Отже, проектом №3959 змінами до КПК передбачено виключити з числа органів, що здійснюють досудове слідство податкову міліцію. Замість цього до числа таких органів відносять підрозділи детективів органів Бюро економічної безпеки України (БЕБ).

В цій же частині зміни щодо дізнання, яке будуть здійснювати підрозділи дізнання або уповноважені особи інших підрозділів органів БЕБ замість податківців.

БЕБ зможе мати свої оперативні підрозділи.

Також вводиться положення про те, що забороняється доручати проведення слідчих (розшукових) дій оперативним підрозділам органів безпеки під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, які віднесені законом до підслідності НАБУ або органів Бюро економічної безпеки України.

Крім того, законопроектом передбачено, що забороняється доручати здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, віднесеного до підслідності НАБУ чи Бюро економічної безпеки України, іншому органу досудового розслідування.

Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України та органів Бюро економічної безпеки України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора.

Також в статті 41 КПК додається пункт про те, що слідчий, прокурор має право надавати доручення у кримінальних провадженнях лише оперативним підрозділам того органу, який здійснює у відповідних кримінальних провадженнях досудове розслідування. Дія цього абзацу не поширюється на надання слідчими, прокурорами доручень в кримінальних провадженнях оперативним підрозділам органів і установ виконання покарань та органів Державної прикордонної служби України.

Підслідність

Змінами до КПК передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених статтями 204, 205-1, 206, 212, 212-1, 218-1, 219, 220-1, 220-2, 222, 222-1, 222-2, 223-1, 223-2, 224, 229, 231, 232, 232-1, 232-2, 233 Кримінального кодексу України.

Тобто, це наступні склади:

Стаття 204. Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів

Стаття 205-1. Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців

Стаття 206. Протидія законній господарській діяльності

Стаття 212. Ухилення від сплати податків, зборів платежів

Стаття 212-1. Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування

Стаття 218-1. Доведення банку до неплатоспроможності

Стаття 219. Доведення до банкрутства

Стаття 220-1. Порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності

Стаття 220-2. Фальсифікація фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи

Стаття 222. Шахрайство з фінансовими ресурсами

Стаття 222-1. Маніпулювання на фондовому ринку

Стаття 222-2 «Шахрайство з податком на додану вартість» (нова)

Стаття 223-1. Підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів

Стаття 223-2. Порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів

Стаття 224. Виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних паперів

Стаття 229. Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару

Стаття 231. Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю

Стаття 232. Розголошення комерційної або банківської таємниці

Стаття 232-1. Незаконне використання інсайдерської інформації

Стаття 232-2. Приховування інформації про діяльність емітента

Стаття 233. Незаконна приватизація державного, комунального майна

Детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених статтями 2062, 210, 211 Кримінального кодексу України, у разі якщо розслідування таких кримінальних правопорушень не віднесено до підслідності Національного антикорупційного бюро України.

Йдеться про:

Стаття 206-2. Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації

Стаття 210. Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням

Стаття 211. Видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону

Детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених статтею 199 КК («Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів»), у разі якщо розмір предмета злочину або завданої ним шкоди в 400 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян для працездатних осіб, встановленої законом на час вчинення злочину, чи вчинено організованою групою.

Якщо під час розслідування зазначених кримінальних правопорушень встановлені кримінальні правопорушення, передбачені статтями 192, 200, 216, 358, 366 КК, вчинені особою, стосовно якої здійснюється досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов’язані з кримінальними правопорушеннями, вчиненими особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, такі правопорушення розслідуються детективами органів Бюро економічної безпеки України.

Прокурор, який здійснює нагляд за досудовим розслідуванням, своєю постановою протягом 5 робочих днів з моменту внесення ним самостійно чи слідчим органу досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 214 КПК, відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальні правопорушення, віднесені до підслідності органів БЕБ зобов’язаний організувати та передати всі матеріали кримінального провадження за підслідністю до органів Бюро економічної безпеки України для подальшого здійснення досудового розслідування.

Також якщо під час досудового розслідування буде встановлено інші злочини, вчинені особою, щодо якої ведеться досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов’язані із злочинами, вчиненими особою, щодо якої ведеться досудове розслідування, і які не підслідні тому органу, який здійснює у кримінальному провадженні досудове розслідування, прокурор, який здійснює нагляд за досудовим розслідуванням, у разі неможливості виділення цих матеріалів в окреме провадження своєю постановою протягом 5 робочих днів з моменту внесення ним самостійно чи слідчим органу досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 214 цього Кодексу, відомостей до ЄРДР про такі злочини, визначає підслідність всіх цих злочинів.

При встановленні таких інших злочинів, які належать до підслідності БЕБ, у разі неможливості виділення цих матеріалів в окреме провадження з визначенням підслідності за БЕБ, прокурором при визначенні підслідності всіх цих злочинів враховується пріоритетність повноважень Бюро економічної безпеки України щодо розслідування підслідних злочинів.

Повноваження

БЕБ також прирівнюється до НАБУ щодо можливості накладення попереднього арешту на майно або кошти на рахунках фізичних або юридичних осіб у фінансових установах («У невідкладних випадках і виключно з метою збереження речових доказів або забезпечення можливої конфіскації чи спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні щодо тяжкого чи особливо тяжкого злочину за рішенням Директора Національного антикорупційного бюро України (або його заступника), Директора Бюро економічної безпеки України (або його заступника), погодженим прокурором, може бути накладено попередній арешт на майно або кошти на рахунках фізичних або юридичних осіб у фінансових установах. Такі заходи застосовуються строком до 48 годин. Невідкладно після прийняття такого рішення, але не пізніше ніж протягом 24 годин, прокурор звертається до слідчого судді із клопотанням про арешт майна)».

Крім того, прописано інші повноваження БЕБ, зокрема можливість зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, моніторингу банківських рахунків тощо.

Нова економічна стаття КК

Вводиться нова стаття 222-2 «Шахрайство з податком на додану вартість», якою пропонується карати за розкрадання або заволодіння бюджетними коштами шляхом отримання бюджетного відшкодування або подання заяви про повернення суми бюджетного відшкодування на підставі подання завідомо неправдивих відомостей, в тому числі в результаті використання завідомо підробленого документа (шахрайство з податком на додану вартість), штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до 240 годин, або виправними роботами на строк до 2 років, або обмеженням волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.

Якщо ці дії вчинені повторно або вчинені організованою, вчинені у значних розмірах тощо, то у таких кваліфікованих складах вже з’являється санкція у вигляді позбавлення волі. За шахрайство в особливо великих розмірах передбачається позбавлення волі на строк від 5 до 12 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

При цьому під значним розміром пропонується розуміти суму бюджетного відшкодування, яка в тисячу і більше разів перевищує установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, під великим розміром – яка в три тисячі і більше разів перевищує його, під особливо великим – в п’ять тисяч і більше разів.

Інші зміни

Також КПК вводиться норма, що відомості про кримінальне правопорушення, передбачене статтями 212, 212-1 КК, можуть бути внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань лише у разі, коли податкове правопорушення визначено актом документальної перевірки відповідно до вимог статті 86 Податкового кодексу України та іншими додатковими фактичними даними, що встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин кримінального правопорушення.

Також посилюється права значимість ухвали слідчого судді. Зокрема, до статті 382 «Невиконання судового рішення» вводиться кримінальна відповідальність за її невиконання.

До КоАП обидва законопроекти, основний і альтернативний, пропонують однакові стандартні зміни (зокрема введення статті 184-4 «Незаконне використання найменування та ознак належності до Бюро економічної безпеки України»).

У Кримінальному кодексі БЕБ згадується в статтях 112 (Посягання на життя державного чи громадського діяча), 344 (Втручання у діяльність державного діяча), 346 (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча), 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Також змінюється термінологічно стаття 212 КК «Ухилення від сплати податків, зборів платежів» чинної «Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)».

Проект Іонушаса

У законопроекті 3959-1 дещо по-іншому пропонується врегулювати питання підслідності.

Зокрема, в ньому планується в статті 216 КПК прописати підслідність ДБР:

Слідчі органів Державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, крім випадків, коли досудове розслідування цих кримінальних правопорушень віднесено до підслідності детективів Національного антикорупційного бюро України, вчинених:

1) Президентом України, повноваження якого припинено, Прем’єр-міністром України, членом Кабінету Міністрів України, першим заступником та заступником міністра, Головою та членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Головою та членом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Головою та членом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Головою та державним уповноваженим Антимонопольного комітету України, Головою Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Головою Фонду державного майна України, його першим заступником та заступником, Головою та членом Центральної виборчої комісії, Головою та членом Рахункової палати, Головою Національного банку України, його першим заступником та заступником, особою, посада якої належить до посади державної служби категорії “А”;

2) народним депутатом України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, посадовою особою місцевого самоврядування, посаду якої віднесено до першої та другої категорій посад;

3) керівником постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України, та його заступниками, Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим та його заступниками, радником, помічником або уповноваженим Президента України, радником або помічником Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, головою місцевої державної адміністрації, його першим заступником та заступником;

4) суддею, суддею Конституційного суду України, присяжним (під час виконання ним обов’язків у суді), членом та інспектором Вищої ради правосуддя, членом та інспектором Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

5) прокурорами органів прокуратури, Директором, заступником та працівниками Національного антикорупційного бюро України, Директором, заступником та працівниками Бюро економічної безпеки України, працівником правоохоронного органу, Головою Національного агентства з питань запобігання корупції, його заступником, Секретарем Ради національної безпеки і оборони України, його першим заступником та заступником.

6) проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини), крім злочинів, передбачених статтею 422 Кримінального кодексу України.

Источник sud.ua

Читайте также:

Публікації

AGTL

29.11.2020

Пенсія військовослужбовця: чому суд може відмовити у перерахунку

КАС відмовився перерахувати пенсію військовослужбовцю, оскільки довідка про доходи не містила цікавої інформації. Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду по справі № 580/2417/19 відмовив колишньому військовослужбовцю у…

Читати далі...

AGTL

28.11.2020

Огляд місця події чи обшук: ККС визначиться, чи є протокол огляду автомобіля допустимим доказом

ККС: за відсутності ухвали слідчого судді результати огляду автомобіля не можуть бути визнані допустимими доказами. Верховний Суд дійшов висновку, що кримінальне провадження (справа № 359/8596/15-к) необхідно передати на розгляд об`єднаної…

Читати далі...

AGTL

27.11.2020

Що має містити касаційна скарга, стало відомо із постанови КГС ВС

КГС вирішив, що посилання на неправильне застосування судами норм права без посилання на висновки ВС недостатньо. Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду по справі № 904/3807/19 розтлумачив, як правильно…

Читати далі...

AGTL

26.11.2020

Оскарження дій нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису: позиція ВС

Цивільна відповідальність за незаконно вчинений виконавчий напис покладається не на нотаріуса, а на особу, яка зверталася за виконавчим написом. Верховний Суд у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного…

Читати далі...

AGTL

25.11.2020

Що повинні виявляти суди, досліджуючи боргові розписки чи договори позики

Наявність оригіналу боргової розписки у позивача без зазначення на ній про повернення оспорюваних сум, свідчить про те, що боргове зобов’язання не виконане. Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової…

Читати далі...

AGTL

24.11.2020

Позапланові перевірки Держпраці: позиція КАС ВС

Коли рішення Держпраці за результатом перевірки суб’єкта господарювання не породжує будь-яких правових наслідків. Рішення прийняті органами Держпраці за результатом перевірки суб’єкта господарювання, якщо така перевірка була призначена та проведена з…

Читати далі...

AGTL

23.11.2020

Анулювання спеціального дозволу на користування надрами: позиція Верховного Суду

Верховний Суд визначив підстави для звернення Державної служби геології та надр до адмінсуду з позовом про анулювання спеціального дозволу на користування надрами. У разі невиконання надрокористувачем вимог припису, виданого Державною…

Читати далі...

AGTL

21.11.2020

ВС роз’яснив, чи є надання останнього слова без присутності захисника істотним порушенням

Надання останнього слова без присутності захисника: позиція ВС. Хоча надання останнього слова і відбулось без присутності захисника, це порушення не є істотним у розумінні ст. 412 КПК, адже воно не…

Читати далі...

AGTL

20.11.2020

Верховний Суд висловився щодо оформлення права власності на майновий пай

Право власності на майновий пай посвідчується відповідним свідоцтвом, вирішення питання про видачу якого, перебуває в компетенції сільської, селищної або міської ради. Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати…

Читати далі...

AGTL

19.11.2020

Верховний Суд висловився щодо стимулювання продажу тютюнових виробів

За яких умов послуги, пов’язані із забезпеченням наявності тютюнових виробів у торгових точках, не розцінюється як захід, спрямований на стимулювання продажу тютюну. Факт укладення договору про надання послуг із забезпечення…

Читати далі...

Адвокатські практики

Напрямки

Будь ласка, використовуйте цю кнопку, щоб зв'язатися з нами!

Кнопка зв'язку