Поділ об’єкта незавершеного будівництва подружжям.

AGTL

25.10.2018

Невід’ємною частиною більшості шлюборозлучних процесів є поділ майна подружжя. Разом з тим, такий поділ можна провести і під час перебування в шлюбі.

Перш за все, слід визначити, яке саме майно законодавство відносить до спільного майна подружжя. Так, до майна, що належить подружжю на праві спільної сумісної власності відноситься майно, набуте подружжям за час шлюбу, в результаті спільної праці та за спільні кошти членів сім’ї, якщо інше не встановлено договором або законом.

Вирішити питання про поділ спільного майна подружжя може у добровільному або в судовому порядку. Добровільний порядок застосовується, якщо подружжя домовилося про визначення часток кожного з них у праві на майно, а також дійшло згоди щодо конкретного поділу майна відповідно до цих часток. У такому випадку, між членами подружжя укладається договір про поділ нерухомого майна відповідно до цих часток, який підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню. Також, умови поділу майна подружжя можуть бути передбачені у шлюбному договорі подружжя.

Якщо дружина та чоловік не домовилися про порядок поділу майна, спір може бути вирішений судом.

У такому випадку, суд при вирішенні питання про поділ майна визначає:

1) обсяг спільно нажитого майна, поділ якого є предметом спору; 2) з’ясовує джерело і час придбання майна; 3) розмір часток майна дружини та чоловіка; 4) спосіб поділу майна відповідно до розміру часток членів подружжя.

За загальними положеннями цивільного законодавства, частки майна дружини та чоловіка є рівними, якщо інше не визначено домовленістю між ними або шлюбним договором.

Водночас, при вирішенні спору про поділ майна суд може відступити від засади рівності часток подружжя за обставин, що мають істотне значення, зокрема якщо один із них не дбав про матеріальне забезпечення сім’ї, ухилявся від участі в утриманні дитини (дітей), приховав, знищив чи пошкодив спільне майно, витрачав його на шкоду інтересам сім’ї. Також, суд може збільшити частку майна дружини/чоловіка, якщо з нею/ним проживають діти, а також непрацездатні повнолітні син/дочка, за умови, що розмір аліментів, які вони одержують, недостатній для забезпечення їхнього фізичного, духовного розвитку та лікування.

При здійсненні поділу нерухомого майна подружжя суд встановлює чи є будівельно-технічна можливість його реального поділу з виділенням в натурі членам подружжя відповідної частки. Під реальним поділом мається на увазі технічна можливість поділу одного об’єкта нерухомості на два окремих об’єкта. У разі відсутності такої можливості, положеннями Цивільного Кодексу України передбачений варіант присудження одному з подружжя грошової компенсації замість його частки у праві спільної сумісної власності на майно, але виключно за наявності його згоди.

У разі, якщо реальний поділ об’єкта нерухомого майна здійснити не можна та за відсутності згоди одного з подружжя на отримання грошової компенсації замість його частки, суд здійснює поділ майна, шляхом присудження по ½ частки у праві власності на майно кожному з подружжя.

Проте, вищезазначена ситуація ускладнюється, коли йде мова про поділ об’єкта незавершеного будівництва, так як такий об’єкт набуває юридичного статусу житлового будинку після введення його в експлуатацію і з моменту державної реєстрації права власності на нього. Однак, до цього, не будучи житловим будинком з юридичної точки зору, об’єкт незавершеного будівництва є сукупністю будівельних матеріалів.

Водночас, враховуючи, що об’єкт незавершеного будівництва є сукупністю будівельних  матеріалів, тобто речей як предметів матеріального світу щодо яких можуть виникати цивільні права та обов’язки, такий об’єкт є майном, яке за передбачених законом умов може належати на праві спільної сумісної власності подружжю і з дотриманням будівельних норм і правил підлягати поділу між ними.

При вирішенні питання про поділ об’єктів незавершеного будівництва має безпосереднє значення ступінь готовності такого об’єкта, а саме:

  • наявність лише будівельних матеріалів, з яких планується будівництво;
  • будинок вже частково збудований, але не завершений;
  • будинок завершений, але не прийнятий в експлуатацію або/та право власності не зареєстроване;

У зв’язку з чим, обов’язковим в даному випадку є проведення будівельно-технічної експертизи, за допомогою якої можна визначити ступінь готовності об’єкта будівництва станом на час розгляду справи, можливість визначення окремих частини, що підлягають виділу і технічну можливість доведення будівництва до завершення після виділу указаної частини.

З урахуванням висновків такої експертизи, суд може за позовом одного з подружжя здійснити поділ об’єкта незавершеного будівництва, якщо, враховуючи ступінь його готовності, можна визначити окремі частини, що підлягають виділу, і технічно можливо довести до кінця будівництво зазначеними особами.

У разі неможливості поділу об’єкта незавершеного будівництва суд може визнати право за цими особами на будівельні матеріали і конструктивні елементи будинку або з урахуванням конкретних обставин залишити його одній зі сторін, а іншій присудити грошову компенсацію.

Крім того, слід мати на увазі, що окремою обставиною, яка підлягає дослідженню судом при вирішенні питання про поділ об’єкта незавершеного будівництва є період здійснення спірного будівництва та участь членів подружжя в ньому.

Оскільки, у випадку набуття подружжям у власність готового об’єкта нерухомості, судам, як правило, достатньо лише встановити дату укладення відповідного договору (купівлі-продажу тощо), яка і буде свідчити про придбання такого майна під час шлюбу.

А у випадку з об’єктом  незавершеного будівництва, враховуючи тривалість процесу будівництва, досить поширеними є випадки, коли будівництво розпочато до укладення шлюбу або завершене після його розірвання. Ситуація ускладнюється, коли будинок побудований подружжям до розірвання шлюбу, а введений в експлуатацію та зареєстрований вже одним з членів колишнього подружжя після його розірвання. У такому випадку щодо цього майна не діє презумпція спільної сумісної власності подружжя і той з подружжя, хто бажає здійснити поділ такого майна, в першу чергу, має довести, що спірний будинок є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя, так як був побудований за спільні кошти та під час шлюбу.

Зазначені обставини, обов’язково підлягають встановленню під час поділу об’єкта незавершеного будівництва між подружжям в судовому порядку та безпосередньо впливають на розміри їх часток у спільному майні.

Таким чином, подружжя має право здійснити поділ об’єкта незавершеного будівництва, але спосіб поділу такого об’єкта має бути обраний з урахуванням вищенаведених особливостей.

Источник: protokol.com.ua

Остались вопросы? Обращайтесь!

Публікації

admin

10.09.2021

Верховний Суд висловився про визначення реконструкції об’єкта будівництва

Сам по собі факт зміни функціонального призначення об’єкта будівництва не є достатньою ознакою реконструкції. Сам по собі факт зміни функціонального призначення об’єкта будівництва не є достатньою ознакою реконструкції, оскільки реконструкція…

Читати далі...

admin

08.09.2021

Коли нещасний випадок вважається таким, що трапився в період проходження служби при виконанні службових обов'язків

Перевезення небезпечних речовин у службовому автомобілі: позиція ВС. Здійснюючи перевезення небезпечних речовин у службовому автомобілі, позивач порушив вимоги заходів безпеки під час виконання вказаних робіт, тому комісія з розслідування дійшла…

Читати далі...

admin

06.09.2021

ВС висловився щодо підстав для звільнення особи від кримінальної відповідальності

Звільнення особи від кримінальної відповідальності: ВС вказав на важливий аспект. Визнання винуватості є правом, а не обов’язком підозрюваного, обвинуваченого, а отже невизнання вказаними особами свої вини у вчиненні кримінального правопорушення…

Читати далі...

admin

03.09.2021

Чи набуває самостійного права на користування житлом особа, яка вселились до квартири з метою здійснення догляду за хворими родичами

Позивач вселилася до спірної квартири і почала в ній постійно проживати на прохання дядька, здійснюючи догляд за ним. Особи, які вселились до квартири з метою здійснення догляду за хворими родичами,…

Читати далі...

admin

30.08.2021

ВС роз’яснив, у чому полягає принцип офіційного з’ясування всіх обставин справи

Принцип офіційного з’ясування всіх обставин справи полягає насамперед у активній ролі суду при розгляді справи. В адміністративному процесі, на відміну від суто змагального процесу, де суд оперує виключно тим, на…

Читати далі...

admin

25.08.2021

ЕС признал украинские COVID-сертификаты: можно ли теперь свободно въехать в любую страну ЕС

Решение ЕС о признании украинских COVID-сертификатов в «Дії» носит лишь рекомендательный характер, и каждая страна ЕС будет решать сама, пускать ли украинцев. В СМИ прогремела новость о том, что ЕС…

Читати далі...

admin

20.08.2021

Апеляційний суд визнав правильним покарання для адвоката, накладене через образу помічника судді

Адвокат назвав помічника судді «собакою», у відповідь остання подала скаргу до КДК. Восьмий апеляційний адміністративний суд по справі № 380/2378/20 визнав правильним притягнення до дисциплінарною відповідальності адвоката, який назвав «собакою»…

Читати далі...

AGTL

29.11.2020

Пенсія військовослужбовця: чому суд може відмовити у перерахунку

КАС відмовився перерахувати пенсію військовослужбовцю, оскільки довідка про доходи не містила цікавої інформації. Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду по справі № 580/2417/19 відмовив колишньому військовослужбовцю у…

Читати далі...

AGTL

28.11.2020

Огляд місця події чи обшук: ККС визначиться, чи є протокол огляду автомобіля допустимим доказом

ККС: за відсутності ухвали слідчого судді результати огляду автомобіля не можуть бути визнані допустимими доказами. Верховний Суд дійшов висновку, що кримінальне провадження (справа № 359/8596/15-к) необхідно передати на розгляд об`єднаної…

Читати далі...

AGTL

27.11.2020

Що має містити касаційна скарга, стало відомо із постанови КГС ВС

КГС вирішив, що посилання на неправильне застосування судами норм права без посилання на висновки ВС недостатньо. Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду по справі № 904/3807/19 розтлумачив, як правильно…

Читати далі...

Адвокатські практики

Напрямки

Будь ласка, використовуйте цю кнопку, щоб зв'язатися з нами!

Кнопка зв'язку