ВС/КЦС: Після допуску фіскалів до планової документальної виїзної перевірки наказ про призначення такої перевірки навіть незаконний вичерпує свою дію і НЕ може бути скасований судом (ВС/КЦС у справі №804/1113/16 від 13 березня 2018 р.)

AGTL

01.10.2018

Фабула судового акту: Платникам податків слід запам’ятати правило: «Будь відважним: якщо бачиш незаконність наказу на проведення перевірки май сміливість не допусти перевіряючих податків до себе на підприємство! Бо якщо вже допустив, наказ  через суд не скасуєш навіть кричуще незаконний, а знайдені податківцями порушення будуть підставами для нарахування сум податків і санкцій.» Слід підкреслити, що таке правило стосується лише виїздних документарних податкових перевірок.     

Так в цій справі платник податків допустив до себе фіскалів незважаючи на очевидну незаконність наказу на проведення перевірки. Мабуть повівся на байку про миттєвий арешт активів та маски – шоу з блокуванням господарської діяльності на довго.  Фіскали провели перевірку, встановили порушення податкового законодавства, склали акт та направили податкове повідомлення – рішення. Платник податків намагався оскаржити наказ  про проведення перевірки і для цього були підстави: Прикінцеві положення ПК України передбачають мораторій на проведення перевірок, і на платника податків цей мораторій розповсюджується.  

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову, суд апеляційної інстанції скасував наказ на проведення перевірки, суд касаційної  інстанції скасував рішення суду апеляційної інстанції та залишив рішення суду першої інстанції в силі.

ПОСТАНОВА

Іменем України

13 березня 2018 року

Київ

справа №804/1113/16

адміністративне провадження №К/9901/19326/18

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду:

судді-доповідача – Гончарової І.А.,  суддів – Олендера І.Я., Ханової Р.Ф.,

розглянувши в порядку письмового провадження касаційну скаргу Нікопольської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Дніпропетровській області

на постанову Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 06.07.2016 (головуючий суддя – Круговий О.О., судді – Нагорна Л.М., Юхименко О.В.)

у справі 804/1113/16

за адміністративним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Гетьман-Агро»

до Нікопольської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Дніпропетровській області

про визнання протиправними дій та скасування наказу, –

в с т а н о в и в:

25 лютого 2016 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Гетьман-Агро» (далі – ТОВ «Гетьман-Агро», позивач) звернулося до суду з адміністративним позовом до Нікопольської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Дніпропетровській області (далі – Нікопольська ОДПІ, відповідач) про визнання протиправним та скасування наказу від 13.11.2015 № 901 «Про проведення планової виїзної документальної перевірки ТОВ «Гетьман-Агро».

Дніпропетровський окружний адміністративний суд постановою від 12.04.2016 у задоволенні адміністративного позову відмовив. Рішення суду обґрунтовано тим, що вимоги про визнання протиправним та скасування наказу від 13.11.2015 № 901 про проведення перевірки заявлені після проведення такої перевірки, допуск до якої надано позивачем та за наслідками якої прийнято податкове повідомлення-рішення, яке може бути оскаржено в судовому порядку, тому такі позовні вимоги не мають своїм правовим наслідком захист прав позивача.

Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд постановою від 06.07.2016 рішення суду першої інстанції скасував та прийняв нову постанову, якою позовні вимоги ТОВ «Гетьман-Агро» задовольнив: визнав протиправним та скасував наказ від 13.11.2015 № 901 «Про проведення планової виїзної документальної перевірки ТОВ «Гетьман-Агро».

В обґрунтування такого рішення суд апеляційної інстанції зазначив, що після проведення перевірки наказ вичерпав свою дію, однак він діяв у часі та має своє процесуальне значення, яке полягало в нівелюванні права позивача на застосування до нього гарантованого державою мораторію на проведення перевірки. Тому, на думку суду, не має правового значення факт вчинення певних дій щодо недопущення посадових осіб до проведення перевірки та факт подальшого прийняття податкового повідомлення-рішення для цілей оскарження наказу за умови, якщо наявні підстави, що безумовно свідчать про порушення вимог закону щодо призначення перевірки.

Не погодившись з постановою суду апеляційної інстанції, Нікопольська ОДПІ звернулася до Вищого адміністративного суду України з касаційною скаргою, в якій, посилаючись на неправильне застосування судом норм матеріального та процесуального права, просила скасувати постанову суду апеляційної інстанції та залишити в силі постанову суду першої інстанції. Касаційна скарга обґрунтована доводами, викладеними в постанові суду першої інстанції.

Позивач надіслав заперечення на касаційну скаргу, в яких просив залишити без задоволення касаційну скаргу Нікопольської ОДПІ з підстав, наведених в адміністративному позові.

Заслухавши суддю-доповідача, розглянувши та обговоривши доводи касаційної скарги, перевіривши правильність застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального і процесуального права, колегія суддів вважає, що касаційна скарга підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судами попередніх інстанцій встановлено та матеріалами справи підтверджено, що Нікопольська ОДПІ згідно з планом-графіком проведення перевірок на IV квартал 2015 року прийняла наказ від 13.11.2015 № 901 про проведення документальної планової виїзної перевірки ТОВ «Гетьман-Агро» з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.10.2012 по 30.09.2015.

За результатами проведення вказаної перевірки відповідач склав акт від 19.01.2016 № 55/04-07-22-01/244444090, на підставі якого прийняв податкове повідомлення-рішення від 09.02.2016 №0000122201 про збільшення позивачу суми грошового зобов’язання з податку на додану вартість за основним платежем у розмірі 2463625,00 грн. та за штрафними (фінансовими) санкціями у розмірі 1231812,50 грн.

Скасовуючи рішення суду першої інстанції та задовольняючи позов, суд апеляційної інстанції виходив з того, що не має правового значення факт вчинення певних дій щодо недопущення посадових осіб до проведення перевірки та факт подальшого прийняття податкового повідомлення-рішення для цілей оскарження наказу за умови, якщо наявні підстави, що безумовно свідчать про порушення вимог закону щодо призначення перевірки.

Колегія суддів не погоджується з таким висновком суду апеляційної інстанції та зазначає наступне.

Документальною виїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться за місцезнаходженням платника податків чи місцем розташування об’єкта права власності, стосовно якого проводиться така перевірка.

Так, судами попередніх інстанцій встановлено та не заперечується самим позивачем, що ТОВ «Гетьман-Агро» допустило посадових осіб Нікопольської ОДПІ до проведення перевірки на підставі наказу від 13.11.2015 № 901.

Між тим, платник податку, який вважає порушеним порядок та підстави призначення податкової перевірки, зокрема виїзної, щодо нього, має захищати свої права шляхом недопуску посадових осіб контролюючого органу до такої перевірки. Якщо ж допуск до податкової перевірки відбувся, в подальшому предметом розгляду в суді має бути лише суть виявлених порушень податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Відтак, з огляду на наведене, позови платників податків, спрямовані на оскарження рішень (у тому числі наказів про призначення перевірки), дій або бездіяльності контролюючих органів щодо призначення та/або проведення перевірок можуть бути задоволені лише в тому разі, якщо до моменту винесення судового рішення не відбулося допуску посадових осіб контролюючого органу до спірної перевірки. В іншому разі в задоволенні відповідних позовів має бути відмовлено, оскільки правові наслідки оскаржуваних дій за таких обставин є вичерпаними, а отже, задоволення позову не може призвести до відновлення порушених прав платників податків, оскільки після проведення перевірки права платника податків порушують лише наслідки проведення відповідної перевірки.

Таким чином, колегія суддів вважає обґрунтованим висновок суду першої інстанції, який полягає в тому, що позивач, допустивши посадових осіб контролюючого органу до проведення перевірки, тим самим втратив своє право на оскарження наказу про проведення виїзної перевірки, скасування якого за вказаних обставин не може призвести до відновлення порушених прав ТОВ «Гетьман-Агро», оскільки права останнього порушують лише наслідки проведення такої перевірки у вигляді податкового повідомлення-рішення від 09.02.2016 №0000122201.

Враховуючи викладене, колегія суддів дійшла висновку, що касаційна скарга підлягає задоволенню, оскільки судом апеляційної інстанції неправильно застосовано норми матеріального права, що призвело до помилкового скасування рішення суду першої інстанції, яке відповідає закону.

п о с т а н о в и в:

Касаційну скаргу Нікопольської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Дніпропетровській області задовольнити.

Постанову Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 06.07.2016 скасувати і залишити в силі постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 12.04.2016.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Гетьман-Агро» (ідентифікаційний код 24444090) на користь Нікопольської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Дніпропетровській області (ідентифікаційний код 39634478) сплачений судовий збір за подання касаційної скарги у розмірі 1653,60 грн. (одна тисяча шістсот п’ятдесят три гривні 60 коп.)

Постанова набирає законної сили з дати її прийняття та оскарженню не підлягає.

Суддя-доповідач                                                                                     І.А. Гончарова

Судді                                                                                                         І.Я. Олендер    

    Р.Ф. Ханова

Источник: protokol.com.ua

Читайте также:

Остались вопросы? Обращайтесь!

Мы проконсультируем Вас, поможем организовать бизнес, выбрать систему налогообложения, а в случае необходимости – сопроводим процесс организации Вашего бизнеса по юридическимбухгалтерскимналоговым, а также финансовым вопросам. И поверьте, Ваши деньги непременно вернутся к Вам.

Публікації

AGTL

29.11.2020

Пенсія військовослужбовця: чому суд може відмовити у перерахунку

КАС відмовився перерахувати пенсію військовослужбовцю, оскільки довідка про доходи не містила цікавої інформації. Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду по справі № 580/2417/19 відмовив колишньому військовослужбовцю у…

Читати далі...

AGTL

28.11.2020

Огляд місця події чи обшук: ККС визначиться, чи є протокол огляду автомобіля допустимим доказом

ККС: за відсутності ухвали слідчого судді результати огляду автомобіля не можуть бути визнані допустимими доказами. Верховний Суд дійшов висновку, що кримінальне провадження (справа № 359/8596/15-к) необхідно передати на розгляд об`єднаної…

Читати далі...

AGTL

27.11.2020

Що має містити касаційна скарга, стало відомо із постанови КГС ВС

КГС вирішив, що посилання на неправильне застосування судами норм права без посилання на висновки ВС недостатньо. Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду по справі № 904/3807/19 розтлумачив, як правильно…

Читати далі...

AGTL

26.11.2020

Оскарження дій нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису: позиція ВС

Цивільна відповідальність за незаконно вчинений виконавчий напис покладається не на нотаріуса, а на особу, яка зверталася за виконавчим написом. Верховний Суд у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного…

Читати далі...

AGTL

25.11.2020

Що повинні виявляти суди, досліджуючи боргові розписки чи договори позики

Наявність оригіналу боргової розписки у позивача без зазначення на ній про повернення оспорюваних сум, свідчить про те, що боргове зобов’язання не виконане. Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової…

Читати далі...

AGTL

24.11.2020

Позапланові перевірки Держпраці: позиція КАС ВС

Коли рішення Держпраці за результатом перевірки суб’єкта господарювання не породжує будь-яких правових наслідків. Рішення прийняті органами Держпраці за результатом перевірки суб’єкта господарювання, якщо така перевірка була призначена та проведена з…

Читати далі...

AGTL

23.11.2020

Анулювання спеціального дозволу на користування надрами: позиція Верховного Суду

Верховний Суд визначив підстави для звернення Державної служби геології та надр до адмінсуду з позовом про анулювання спеціального дозволу на користування надрами. У разі невиконання надрокористувачем вимог припису, виданого Державною…

Читати далі...

AGTL

21.11.2020

ВС роз’яснив, чи є надання останнього слова без присутності захисника істотним порушенням

Надання останнього слова без присутності захисника: позиція ВС. Хоча надання останнього слова і відбулось без присутності захисника, це порушення не є істотним у розумінні ст. 412 КПК, адже воно не…

Читати далі...

AGTL

20.11.2020

Верховний Суд висловився щодо оформлення права власності на майновий пай

Право власності на майновий пай посвідчується відповідним свідоцтвом, вирішення питання про видачу якого, перебуває в компетенції сільської, селищної або міської ради. Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати…

Читати далі...

AGTL

19.11.2020

Верховний Суд висловився щодо стимулювання продажу тютюнових виробів

За яких умов послуги, пов’язані із забезпеченням наявності тютюнових виробів у торгових точках, не розцінюється як захід, спрямований на стимулювання продажу тютюну. Факт укладення договору про надання послуг із забезпечення…

Читати далі...

Адвокатські практики

Напрямки

Будь ласка, використовуйте цю кнопку, щоб зв'язатися з нами!

Кнопка зв'язку